خانه های ماری وادی، درست مانند دره های موجود در طبیعت، شما را از شرایط پر سر و صدا و چالش برانگیز استانبول خارج می کند و شما را به زندگی آرام و امن می رساند.

خانه های ماری وادی که در منطقه Talatpaşa در Kağıthane رشد می کنند، قرار است در سال 2025 تکمیل شوند.

برای داشتن خانه در پروژه ای متشکل از 500 واحد دیر نیست که نوید یک زندگی مجلل، امن و آرام را می دهد. فروش ما در پروژه ادامه دارد.