*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni*

Bu metin, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

 1. Veri Sorumlusu

Mari Yapı, (“MARİ”), KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir. Şirket ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Mari Yapı

Adres: Mari Grup Yapı Sanayi A.Ş. Talatpaşa mah. Çelebi Cad. No:20 D. 6 Mari E5 Rezidans A Blok Daire 4 Kağıthane / İstanbul

Telefon: 444 9 344

E-posta: info@marigrup.com.tr

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması
 • Pazarlama faaliyetleri
 • İşe alım süreçleri
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, işleme amacına bağlı olarak belirlenen süre boyunca saklanacaktır. Veri işleme amacı sona erdiğinde veya KVKK’da belirtilen diğer şartlar gerçekleştiğinde kişisel veriler silinecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerine tanınan haklar şunlardır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
 1. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işlemekte ve saklamaktadır. Veri güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınmaktadır.

 1. Değişiklikler

Bu Aydınlatma Metni, KVKK’daki değişikliklere uygun olarak güncellenebilir. Güncel versiyonunu web sitemizden takip edebilirsiniz.

 1. İletişim

KVKK ile ilgili her türlü sorunuz ve talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.